středa 31. října 2012

Je kniha víc než jen data?

In 2002, on a Friday, Larry Page began to end the book as we know it. Using the 20 percent of his time that Google then allotted to its engineers for personal projects, Page and Vice-President Marissa Mayer developed a machine for turning books into data. The original was a crude plywood affair with simple clamps, a metronome, a scanner, and a blade for cutting the books into sheets. The process took 40 minutes. The first refinement Page developed was a means of digitizing books without cutting off their spines — a gesture of tender-hearted sentimentality towards print.
Velice zajímavá úvaha. Marný pokus o obranu starých dobrých časů, prosté nedorozumění, anebo hluboké varování? Jsem pro interpretaci číslo dvě, ale až budete mít čtvrthodinku volnou, stejně si to přečtěte. Je to chytré, ale z jiného světa.
Algorithms are inherently fascistic, because they give the comforting illusion of an alterity to human affairs.

Stephen Marche, Los Angeles Review of Books: Literature is not Data: Against Digital Humanities

Potřebujeme větší jednotky, petabajty nestačí

Tohle nepotřebuje komentář.
 • On YouTube, 72 hours of video are uploaded per minute, translating to a terabyte every four minutes.
 • 500 terabytes of new data per day are ingested in Facebook databases.
 • The CERN Large Hadron Collider generates 1 petabyte per second.
 • The proposed Square Kilometer Array telescope will generate an exabyte of data per day.
 • Sensors from a Boeing jet engine create 20 terabytes of data every hour.
Takže si zapamatujme:
 • 1 MB = buď 10^6 byte, nebo 2^20, používá se nejednoznačně (!). Deset na šestou je prostě milion, dvě na dvacátou je 1024 x 1024 = 1 048 576.
 • 1 GB = 1000 MB (těch menších) = 10^9 byte, tedy rovná miliarda, tady už si na mocniny dvou nehrajeme. Kdyby někdo přece jen chtěl název pro 2^30 byte, tak to je — věřte, nevěřte, je to pravda — gibibyte!
 • 1 TB (terabyte) = 1000 GB = 10^12 byte
 • 1 PB (petabyte) = 1000 TB = 10^15 byte
 • 1 EB (exabyte) = 1000 PB = 10^18 byte
 • 1 ZB (zettabyte) = 1000 EB = 10^21 byte
 • 1 YB (yottabyte) = 1000 ZB = 10^24 byte
 • 1 brontobyte = 1000 YB = 10^27 byte
 • 1 gegobyte = 1000 brontobyte = 10^30 byte.
Pro ty dvě poslední jednotky zatím není stanovena zkratka. Jisté je, že jednou se bude muset zavést.

Stacey Higginbotham, GigaOm: As data gets bigger, what comes after a yottabyte?

pondělí 29. října 2012

Půvab transakčních dat

Wikipedii ubývají editoři, článků přibývá pomaleji. Proč? Richard Jensen se domnívá, že odpověď mohou poskytnout metadata z Wikipedie — data o datech. Počet přibývajících článků má podobu klasické nasycovací S-křivky a totéž platí o počtu oprav.


Transakční data pomáhají odhalovat to, co se v systémech děje doopravdy, ne to, čím se projevují navenek. Analytika kterékoli webové stránky je patrně zajímavější než ta stránka sama.

Rebecca J. Rosen, The Atlantic: Surmounting the Insurmountable: Wikipedia Is Nearing Completion, in a Sense


Exploze nových technologií pro práci s daty

With Storm and Kafka, you can conduct stream processing at linear scale, assured that every message gets processed in real-time, reliably. In tandem, Storm and Kafka can handle data velocities of tens of thousands of messages every second.

Stream processing solutions like Storm and Kafka have caught the attention of many enterprises due to their superior approach to ETL (extract, transform, load) and data integration.

(...) Drill and Dremel compare favorably to Hadoop for anything ad-hoc. Hadoop is all about batch processing workflows, which creates certain disadvantages.

(...) R is an open source statistical programming language. It is incredibly powerful. Over two million (and counting) analysts use R. It’s been around since 1997 if you can believe it. It is a modern version of the S language for statistical computing that originally came out of the Bell Labs. Today, R is quickly becoming the new standard for statistics.

(...) Gremlin and Giraph help empower graph analysis, and are often used coupled with graph databases like Neo4j or InfiniteGraph, or in the case of Giraph, working with Hadoop. Golden Orb is another high-profile example of a graph-based project picking up steam. Graph databases are pretty cutting edge. They have interesting differences with relational databases, which mean that sometimes you might want to take a graph approach rather than a relational approach from the very beginning.

(...) SAP Hana is an in-memory analytics platform that includes an in-memory database and a suite of tools and software for creating analytical processes and moving data in and out, in the right formats.
Extrémním tempem nepřibývá jen dat, ale také technologií, které je umožňují zpracovat. Těch několik, jež jmenuje citovaný článek, patří mezi klíčové a budeme se jimi zde postupně zabývat podrobněji.

Tim Gasper, TechCrunch: Big Data Right Now: Five Trendy Open Source Technologies